ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή του Γραφείου μας προϋποθέτει την αυτόματη και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με το ΠΔ 339/1996 εντολή οδηγίας της Ε.Ε. και τους οποίους παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Για την οργάνωση των εκδρομών, το Γραφείο μας συνεργάζεται με ναυτιλιακές και άλλες μεταφορικές εταιρείες, τοπικά τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία και άλλους φορείς, στους οποίους είναι φυσικό να μην έχει τον άμεσο έλεγχο. Ο ρόλος του Γραφείου είναι καθαρά μεσολαβητικός, για την παροχή υπηρεσιών από τους παραπάνω αναφερόμενους φορείς προς τους πελάτες του, γι αυτό και οι ευθύνες του περιορίζονται μόνο σε περιπτώσεις οργανωτικών αδυναμιών και παραλείψεων. Εξυπακούεται ωστόσο, πως το Γραφείο εξαντλεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεπέστερη εκτέλεση των προγραμμάτων του, γιατί αυτό επιβάλλει το συμφέρον των πελατών του.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ

Βασική υποχρέωση των εκδρομέων  σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αρχηγός δικαιούται να εγκαταλείψει τα αργοπορημένα άτομα χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία κάποια σημαντική διαφοροποίηση του προγράμματος πριν από την έναρξη της εκδρομής, οι εκδρομείς δικαιούνται ακύρωσης και επιστροφής των χρημάτων τους. Αν όμως η αλλαγή κριθεί απαραίτητη κατά τη διάρκεια της εκδρομής, οι εκδρομείς οφείλουν να την αποδεχθούν και να επιβαρυνθούν με έκτακτες πιθανές ανάγκες (π.χ. επέκταση διάρκειας εκδρομής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών) . Τέλος το γραφείο μας έχει το δικαίωμα 3 μέρες πριν από την αναχώρηση να ακυρώσει την πραγματοποίηση εκδρομής εφόσον η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής. Ελάχιστο όριο συμμετοχής 15 άτομα. Στην ανωτέρω περίπτωση επιστρέφεται η προκαταβολή στο ακέραιο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εκδρομείς μπορούν να εγγραφούν σε προγράμματα εκδρομής μέσω τραπεζικού εμβάσματος  και με ταυτόχρονη ενημέρωση του Γραφείου μας, σχετικά με το ποσό και την εκδρομή που αφορά, ή με απευθείας κράτηση  στα γραφεία μας με την απαιτούμενη προκαταβολή.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ακύρωση θέσης σε κάθε εκδρομή είναι δυνατόν να γίνει από τους εκδρομείς. Αλλά το Γραφείο θα πρέπει να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στους συνεργάτες του ( ξενοδοχεία, γραφεία, κλπ.) στους οποίους οφείλει αποζημιώσεις , βάσει συμφωνιών για τυχόν ακυρώσεις. Γι αυτό: Ακύρωση συμμετοχής 7 ημέρες πριν από την έναρξη της εκδρομής, επιστροφή της προκαταβολής στο ακέραιο. Ακύρωση μέχρι 3 ημέρες πριν από την εκδρομή η προκαταβολή παρακρατείται.

ΘΕΣΕΙΣ

Αλλαγές θέσεων είναι υποχρεωτικές για όλους και ο τόπος κάθε αλλαγής καθορίζεται από το Γραφείο.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Κάθε εκδρομέας δικαιούται μία βαλίτσα μεσαίου μεγέθους και μία χειραποσκευή. Το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή βλάβη αποσκευής και καμία αξίωση αποζημίωσης δεν γίνεται δεκτή.

ΑΡΧΗΓΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ

Κατά την διάρκεια της εκδρομής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων ( και αν θεωρηθεί απαραίτητο ), ο αρχηγός διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Σε πολλές εκδρομές ή διακοπές μας χρησιμοποιούμε καταλύματα διαφόρων κατηγοριών, με διαφορετικές τιμές, δίνοντας την δυνατότητα επιλογής καταλύματος στους πελάτες μας. Στις περιπτώσεις που κάποιος πελάτης κατά την άφιξη του μετανιώσει για την αρχική επιλογή του, υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση για ακύρωση του δωματίου ίση με 1 διανυκτέρευση. Επιπλέον επιβαρύνεται την διαφορά που τυχόν προκύπτει λόγω αλλαγής καταλύματος. Στην παραπάνω περίπτωση το Γραφείο μας θα προσπαθήσει να αλλάξει το κατάλυμα, εφόσον είναι εφικτό. Στις περιπτώσεις που τα αναφερόμενα ξενοδοχεία στο πρόγραμμα μας καλυφθούν, το Γραφείο μας θα επεκτείνει τις κρατήσεις του σε ισάξια ξενοδοχεία της αντίστοιχης περιοχής

Αρ. αδείας 00618

ONLINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ